Loading images...

LEVERINGSVOORWAARDEN

(Waar staat geschreven “GC&C” wordt bedoeld “Gielen Catering & Cooking vof”,
waar staat geschreven “de opdrachtgever” wordt bedoeld de rechtsgeldige persoon die de bestelling plaatst.)

 

- Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven ten alle tijden eigendom van GC&C.- De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de gehuurde of in bruikleen verstrekte goederen.

 

- De opdrachtgever dient vooraf de geleverde materialen te controleren op manco’s, breuk of defecten en
  deze direct te melden bij GC&C. Reclamaties achteraf zijn niet mogelijk.

 

- De opdrachtgever dient alle materialen na afloop op dezelfde wijze klaar te zetten als bij aflevering.

 

- Schade aan materialen ten gevolge van breuk, verlies, diefstal, of niet gereinigde materialen worden doorberekend. 

 

- GC&C is niet aansprakelijk voor beschadigingen in, op, of aan huisraad, het terrein of aan derden.

 

- Annulering van het aantal personen tot 3 dagen voor aanvang van het feest of evenement worden verrekend, 

  annuleringen na deze termijn zijn niet meer mogelijk.

 

- Alle vermelde prijzen zijn excl. porselein, reiniging- en bedieningskosten. (Mits anders vermeld).

 

- Alle warme gerechten worden geleverd in chafing-dish. (Warmhoud schalen).

 

- Bezorgkosten van buffetten bedragen binnen Weert € 1,75 en buiten Weert € 0,50 per gereden km. (Mits anders       

  overeengekomen).

 

- GC&C behoudt zich het recht om vermelde prijzen bij onvoorziene omstandigheden te wijzigen,

  GC&C zal ten alle tijden zorgen voor een vergelijkbaar product.

 

- Overmacht; Indien de voortgang in de uitvoering van de order, ten gevolge van een niet aan de schuld van GC&C toe te rekenen

  tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering van opdrachten hierdoor zal worden belemmerd, dan is GC&C

  gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te annuleren of

  te beëindigen.
- Betaling gelieve contant of binnen 7 dagen via bankrekening, vermeld op uw factuur.
- Met ingang van 01-03-2015 vervallen alle voorgaande prijzen en gelden de prijzen vermeld op deze website.

 

- Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.